Основната цел на кампанията е ранното откриване и навременно лечение на състояния с проблемен растеж

На страница НОВИНИ може да се информирате за нашите минали и инастоящи събития. Също така разгледайте и нашата Фейсбук страница, в която ще публикуваме снимки и резултати от нашите срещи.

Ниското тегло при раждане създава риск от метаболитни нарушения.

Ниското тегло при раждане създава риск от метаболитни нарушения.