Първата образователна среща с международно участие, посветена на малки и пораснали пациенти със синдром на Прадер-Вили ...