Адреналната криза е животозастрашаващо състояние. Разберете как може да помогнете на тези пациенти във видеото.

Пациентите със заболявания които могат да доведат до адренална криза могат да се свържат с представители на Асоциация Хипофиза за да получат безплатно спешна карта, гривна и колие. www.pituitary-bg.com