През септември делегация от Независимата агенция за здравна оценка ACSA посети УМБАЛ „Света Марина”, като част от одита на болниците ...

През септември делегация от Независимата агенция за здравна оценка ACSA посети УМБАЛ „Света Марина”, като част от одита на болниците, участващи в Европейски мрежи за редки болести, изискан от Европейската комисия. В продължение на повече от месец бе извършена документна оценка на капацитета и човешкия потенциал от специалисти, тяхната квалификация и непрекъснато обучение, наличната апаратура, оборудване, лабораторна и образна диагностика , лечебната и опративна дейност на мултидисциплинарните екипи, обслужващи пациенти с редки ендокринни болести. „Света Марина” е единствената от седемте участващи европейски болници, в която бе извършена освен документна, и оценка на място. Провери се цялостното съответствие на Екпертния център по редки ендокринни болести (ЕЦРЕБ) с изискванията за брой редовно проследявани и нови пациенти, тяхната регистрация и подобряване в резултатите от тяхното лечение, както и адекватността на подадените сведения от екипа на болницата при присъединяването към мрежата през 2016 г. ЕЦРЕБ е с компетентност в областта на отклоненията в растежа (хипопитуитаризъм, синдром на Прадер-Вили), синдром на Търнър, недиабетни хипогликемични състояния и редки диабети.

Европейската референтна мрежа ENDO ERN, състояща се от 71 болници, с гордост обяви позитивната оценка от всички одитирани 7 болници (https://endo-ern.eu/successful-audit/ ). Директорът на ЕЦРЕБ проф. д-р Виолета Йотова заяви: „Да получим положителна оценка в такова сериозно европейско изпитание, е значимо постижение за цялата съвременна българска медицина. Заключението на проверяващите, че „отдадеността на членовете на мултидисциплинарните екипи, за да се гарантира, че грижите са съсредоточени върху пациента, е забележителна”, ни кара да се опитаме да сме още по-успешни. От сърце благодарим на пациентите, които ни се доверяват ежедневно, на техните родители и близки, на мултидисциплинарните екипи от лекари, сестри, психолози и социални работници за безкористната всеотдайност и интереса, с които работят и се усъвършенстват, на ръководството на болницата ни и на Медицинския университет, които безрезервно подкрепят развитието на сътрудниците и на услугите на Центъра. Благодарим и на одиторите от АСSА, чиито професионални съвети ще ни помогнат да работим още по-добре в бъдеще!”

Европейските референтни мрежи (ERN) са виртуални мрежи, включващи референтни центрове в цяла Европа. Те имат за цел да се справят със сложни или редки медицински заболявания или състояния, които изискват високо специализирано лечение и концентрация на знания и ресурси.