Напредъкът в технологиите, клиничните проучвания и бързия достъп до информация улесниха откриването на ...

Научни доказателства:

Напредъкът в технологиите, клиничните проучвания и бързия достъп до информация улесниха откриването на неподозирано количество от информация, отнасяща се до генетичните причини за изоставането в ръста, високия ръст и други растежни нарушения.

От десетилетия учените картографират милионите новооткрити човешки гени. По време на този процес те установиха заболявания/синдроми, които са очевидни у дете, което проявява всички характерни особености („класическа” форма) на този синдром. Други деца могат да имат същия синдром, но във вид на „некласическа”/непълна форма. Налице са и множество атипични разновидности на непълната форма. Това е сложен процес, чуето категоризиране продължава и до днес. Разнообразието от характерни стигми за всеки синдром означава, че нарушенията в растежа са в следствие на различни механизми.

Както ще забележите в категориите на документа, някои деца имат проблеми (които не са свързани с конкретен синдром) и не могат да се категоризират към даден синдром, но имат множество симптоми, сред които е и нарушения растеж. Следователно, тези „неназовани”, некласифицируеми синдроми също са подредени по азбучен ред тук.

С какво това допълнително познание подпомага семействата на децата с нарушения в ръста?

Генетичните обосновки дават на лекарите възможността да идентифицират причините за нисък или висок ръст още в ранна детска възраст. Ако лечението е достъпно за диагностицираните деца, започването на своевременна терапия  може да промени живота и бъдещото развитие на детето.

Промяна в погрешните схващания в обществото

Налице са много митове, свързани с растежа на детето. Общоприето е схващането, че ако  наблюдаваме едно дете, което е по-ниско, с времето то ще претърпи растежен скок и ще достигне своите връстници. От друга страна, нарушение в ръста има и за дете, което е изключително високо за своята възраст, особено ако детето е от мъжки пол. Родителите и околните често определят високия ръст като предимство, а не като патологичен симптом.

Като основен аспект от здравето на детето, ръстът не е просто козметичен или свързна с външния вид въпрос. Ръстът на детето трябва да се проследява ежегодно и да се разглежда с  особено внимание. Никое нарушение в ръста (твърде висок или твърде нисък) не е безопасно за децата, ако причината за него е скрито/неустановено състояние.

ICOSEP е алианс от пациентски организации, представляващи различни състояния, свързани с растежа. Правителства, медицински организации и други одобряват и подкрепят ICOSEP и нашата образователна инициатива.

Присъединете се към нас! Всяка година на 20-ти септември споделяме посланието си чрез нашата годишна образователна инициатива за повишаване на осведомеността за растежа на децата. Материалите за тази кампания са безплатни и достъпни.  

Посети: http://icosep.org и натисни The Growth Awareness Day tab за повече информация.

Може да изтеглите най-широката възможна справка за отклонения в растежа. Натиснете тук.