За да разберете мотивите ни за започване на скрининговите програми за откриване на деца с нисък ръст, би било добре да започнем с няколко истории.

Д-р Галина Йорданова

Моята история (Галя)

Работата на детските ендокринолози е изключително интересна и емоционално наситена. С какво точно се занимаваме, остава често неясно не само за обикновения човек, но и за голяма част от лекарите. Причината е, че ние виждаме главно редки заболявания, чиито симптоми са много често дискретни и не винаги се възприемат като болестна проява.

Такъв е случаят с ниския ръст. Ниският ръст може да е причинен от хронично заболяване, по-рядко от ендокринно нарушение, или пък да е особеност на здравото дете.

 

Проф. Виолета Йотова

Проф. Виолета Йотова е завършила медицина във ВМИ-Варна, дипломира се през 1988 г. като отличник на випуска. Има придобити специалности по педиатрия, ендокринология и болести на обмяната в детска възраст. От 2011 г. е председател на Държавната комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната. Директор е на Експертния център по редки ендокринни заболявания към МБАЛ „Света Марина“, който е включен в европейската мрежа за редките болести, и е ръководител на направление „Педиатрия“ в болницата. Има над 150 публикации в наши и чужди специализирани издания и 220 участия в научни конгреси. Основните й научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждане с малки размери, а в последните години – в областта на детското затлъстяване и редки болести.