Научни доказателства: Напредъкът в технологиите, клиничните проучвания и бързия достъп до информация улесниха откриването на неподозирано количество от информация, отнасяща се до генетичните причини за изоставането в ръста, високия ръст и други растежни нарушения. От...