Заповядайте на 19 април в ДКЦ 1 гр. Разград, на първия етаж, от 9 до 17 часа. Безплатно измерване на ръста на децата и оценка на растежа. Удачно е да се носят данни от предходни измервания на ръст и тегло и данни за ръста на родителите. В 18 часа заповядайте на беседа за въпроси, свързани с растежа на децата в музикален клуб „Лира“ – „Железни струни“.