След две събития в Разград е време да посетим и град Русе.
Там в два поредни дни на 12 и 13 Май, ще се проведе оценка на растежа на децата. Вечерта на 12 май ще има беседа за растежа при децата.

И двете събития ще се проведат в ДКЦ 2 (МБАЛ Медика), гр. Русе в конферентната зала и кабинет 103.

12 Май – кабинет 103
13:00 до 17:00 часа – измерване на децата и оценка на растежа

12 Май – конферентна зала
17:30 до 18:30 часа ще се проведе беседа с родителите.

13 Май – кабинет 103
9:00 до 14:00 часа – измерване на децата и оценка на растежа

Беседата и измерванията са безплатни. Удачно е носенето на данни от предходни измервания на децата на ръст и тегло, както и данни за ръста на родителите.

Заповядайте!